ഐ ടി ടീച്ചറെ ആവശ്യം ഉണ്ട് / ലേഡി Ph: 91-8606780759
കൽപ്പറ്റ : പരിചിത സമ്പന്നരും ഡിഗ്രി ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം 
ജോലി : ഐ ടി ട്രൈനെർ ഓർ ടീച്ചർ 
ശമ്പളം : 20000 + Food and Accommodation 
വിളിക്കു 91-8606780759


Read More Add your Comment 0 comments


Wanted Ophthalmologist Doctor Ph: 91-8606780759
Wayanad Bathery : Wanted Ophthalmologist Doctor
Job Location : Kalpetta
Looking Experienced Candidates
Salary plus accommodation available
For more details cal to 91-8606780759


Read More Add your Comment 0 comments


Bathery 16 Lakh house Ph: 919562720812
Amount : 16 Lakh, 12 cent with house for sale near Sulthan Bathery.  The price is 16 lakh.


Read More Add your Comment 0 comments


Bathery 22 Lakh house Ph: 919562720812
Amount : 22 Lakh, Location: Bathery.
2 BHK house for sale near Sultan Bathery. Total 17 cent land. The price is 22 lakh. 17cent land with 2 bhk house for sale in sultan bathery at 22lakh.Wayanad. House which has two RCC rooms and the rest is tiled. Land situated soling road frontage. Land has some trees also there. Property situated in calm and quiet area. Property located Just 4 km from sultan battery within municipal limits. All facilities are available. Asking price 22lakh.


Read More Add your Comment 0 comments


1.8 Acres Plot for Sale in bathery Ph:919562720812
Total 1.8 acres, prize per acre 25 lakh, per cent 25 thousand.
1.8 acre land near Sulthan bathery mananthavadi road about 3 km from main road, tar road access, coffee, arecca, coconut, Mango, pepper etc. Very good yields, well water available through out year. Can be used for farm house construction, very serene place touching paddy field. Not covered under eco sensitive zones. Genuine parties, please call


Read More Add your Comment 0 comments


Bathery house for sale Ph: 919562720812
Amount 13 lakh, 10 cent land, near sulthan bathery,just 3 km, front tar road, water &electricity available. If u intrested please contact.S.Bathery -chulliyode road -ammaippalam kurish -makutty road


Read More Add your Comment 0 comments


Meenangadi 87 cent plot for sale Ph : 919562720812
Total 87 cent, 60 k or 60000 per cent, 1 near krishnagiri meenangadi 87 cent plot for house risot homsty etc..2 kms from highway and town all faculties awilable


Read More Add your Comment 0 comments


Bathery
Read More Add your Comment 0 comments


House for sale in Bathery Ph : 919562720812
1 crore, 15 cent, 990 square feet,2 rooms, Just 250 meter from town.


Read More Add your Comment 0 comments


Bathery House for sale Rs 65 Lakh Ph: 91956272082
65 Lakh, 1200 square feet, 6 cent and 4 and above rooms, Well built at sulthan bathery, NEAR AT ST MARY COLLEGE


Read More Add your Comment 0 comments


How for sale in kalpetta, infront of coming new bypass Ph: 919562720812
Prize of product 1.5 CR     NEGOTIABLE
how  much cent or Acres 60 CENT
Square feet of house 1300
Age of home or plots 15
Reason of sale TAKING ONE NEW
Source of water ( well, govt, River ) WELL  AND PIPE. KARAPUZA
No of bedrooms 3
No of attached bathrooms 1
No of common bathrooms 1
No of daining halls 1
No of sit outs 1
Are u ready for exchange                  ( Yes or No ) Y


Read More Add your Comment 0 comments


House sale in kalpetta wayanad: 100 km from NH Ph: 919562720812
Prize of product 98 L
how  much cent or Acres 13.5
Square feet of house 2500
Age of home or plots 2
Reason of sale TAKING NEW PLOT, KOTTAYAM
Source of water ( well, govt, River ) well
No of bedrooms 4
No of attached bathrooms 4
No of common bathrooms 3
No of daining halls 3
No of sit outs 2
Are u ready for exchange                 ( Yes or No ) Y


Read More Add your Comment 0 comments


 

© 2010 REAL ESTATE All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info