ലേഡി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യം ഉണ്ട് Ph: 91-860678O759Kalpetta
കൽപ്പറ്റ : കൽപ്പറ്റയിലെ വിവിധ തരം ഫേമിലേക് ലേഡി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. ഓഫീസിലേക്കും ഷോറൂമിലേക്കും റിസോർട്ടിലേക്കും ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയാം
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ : 91-860678O759


Read More Add your Comment 0 comments


Wayanad Kalpetta wanted Receptionist in Showroom Ph: 91-8606780759
Kalpetta: We are looking receptionist in car showroom, welcome freshers and experienced candidates, Salary 7000, working time 9:30 to 5:30. For more details, call to 91-8606780759

Mail id: wayanadempirejobs@gmail.com
www.wayanadempire.com


Read More Add your Comment 0 comments


 

© 2010 REAL ESTATE All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info