പാറക്കൽ 7 സെന്ററും വീടും 5 ലക്ഷത്തിന് Ph: 91-956272O812
സ്ഥലം കൽപ്പറ്റ പാറക്കൽ : 7 സെനറ്റ് സ്ഥലവും ആസ്പറ്റോസ് വീടും വില്പനക്ക്, വെറും രണ്ടു km മാത്രം ഹൈവേയിൽ നിന്ന് , 2 ബെഡ്റൂംസും ഒരു ബാത്റൂമും. 3 അടി നട വഴി യാണ് വീടിലേക്ക്‌ . ചോത്യം 5 ലക്ഷം, നെഗോഷ്യബിൾ ആൺ. കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നും 5 km അകലം. റോഡിൽ നിന്നും 100 മീറ്റർ 3 അടി നട വഴി. വെള്ളവും കറണ്ടും ഉണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക് വിളിക്കു 91-956272O812 ///
Share your views...

0 Respones to "പാറക്കൽ 7 സെന്ററും വീടും 5 ലക്ഷത്തിന് Ph: 91-956272O812"

Post a Comment

 

© 2010 Wayanad Empire All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info